adminser

This user hasn't shared any biographical information


Posts by adminser

Ďáblův drápek (zamyslenie)

(Had) řekl ženě:

„Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
Žena hadovi odvětila… (Genesis 3‚1.2)

Jezinky v pohádce o Smolíčkovi prosí: „Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku. Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme.“ Jak to dopadlo, víme asi všichni. More >

Obyčajní ľudia (zamyslenie)

Keď sa Joni Eareckson spýtali:

Kto ti najviac pomohol,
keď tvoje utrpenie dosiahlo vrchol?

Odpovedala: „Po mojom úraze pri skoku do vody, keď som zostala ochrnutá, som najväčšmi zo všetkého hľadala lásku… More >

Majstrova šifra (seriál HopeTV.cz)

.. 27:09

More >

Zmena začiatku odpoludňajšej bohoslužby

Od soboty 6.januára 2018 sa mení začiatok odpoludňajšej bohoslužby.

Odpoludňajšia bohoslužba sa bude začínať o 13.30 hod. 

 

Srdečne Vás všetkých pozývame.

 

Foto: www.pixabay.com

Z. Jungová: Tvorivosť – dar od Boha (báseň)

Boh zo svojej pestrosti ti ponúka,
nápady pre tvorbu sype z klobúka.
Tak kresli, maľuj, skladaj, krč,
tvorivosti otvor palety náruč.

Slobodne vykroč: spievaj, tancuj, hraj!
Farebne pestrý je nápadov raj.
V prírode nenájdeš žiadny gýč
tam nevkusné veru nie je nič. More >

31.10.2017: 500. výročie reformácie

Martin Luther (1483–1546) sa postavil proti kupčeniu s Božou milosťou a 31.10.1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 95 téz proti predaju odpustkom. Viac o Lutherovi a dejinách reformácie si môžete prečítať TU a tiež v 7. a 8. kapitole knihy E. Gould Whiteovej_Veľký spor vekov.

Ako je to s vierou a skutkami? Môžeme si spasenie kúpiť, prípadne zaslúžiť? Prečítajte si príhovor Douga Batchelora pod názvom Abrahámova viera (prípadne si ho v angličtine pozrite TU – 58:29, dajú sa zapnúť anglické titulky): More >

23.9.2017 – agapé (pozvánka)

Pri príležitosti Pamiatky večere Pánovej bude v sobotu 23.9.2017 počas obedňajšej prestávky v Trnave spoločné agapé. Srdečne pozvaní sme aj s Piešťancami. Niečo dobré pod spoločný zub od účastníkov je vítané.

Koordinuje s. G. Kabová.

Kornelius Novak: Dôkaz o Bohu (26 prednášok)

Boh robí veľa zázrakov a dáva nám v živote rôzne znamenia. Tie nás
majú nasmerovať ďalej k tomu najdôležitejšiemu – k samému Ježišovi,
ktorý nám priniesol nový život. 
Dvadsiaty šiesty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom
Korneliom Novakom pod názvom „Skutočná viera“.
More >

Informácia o rozšírení kazateľského rajónu

Milé sestry a bratia vo zbore Trnava a v skupinách Sereď a Piešťany,

prajeme Vám veľa Božej lásky a pokoja vo všetkom, čím prechádzate. Chceme Vás informovať o tom, že dňa 11.06.2017 výbor SZ CASD na svojom deviatom rokovaní rozhodol, že skupinu Piešťany priraďuje späť ku zboru Trnava a ku skupine Sereď do jedného kazateľského rajónu do zodpovednosti br. kazateľa Martina Homišina s dohľadom ordinovaného kazateľa br. Samuela Ondruška.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám, aby Vás náš nebeský Pán viedol a bohato žehnal.

Za vedenie SZ CASD, tajomník, Daniel Márföldi

Mária, vedela si to? (pieseň)

mary-did-you-know_miniatura-150x150

„Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského
mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo
meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku
nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná
medzi ženami! A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký
to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť
u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Ten
bude veľký a bude sa volať  Synom Najvyššieho.“
(Lk 1,26-32)

More >