GK CASD prišla s iniciatívou

100 dní modlitieb

za vyriešenie súčasného problému koronavírusu.
 
Česko – Slovenská únia denne zverejňuje podnety na modlitby
(tu je link ) a vyzýva nás, aby sme sa pripojili.