3 videá zo slávnostnej konferenčnej bohoslužby 08.06.2019 (videá)

Hosťom bol predseda Intereurópskej divízie CASD br. Mario Brito, ktorý vo svojom príhovore (od 1:45:10) pripomenul dôležitosť ospravedlnenia z viery.

.. 2:30:51

.. 2:06:16

Záverečné slovo predsedu Česko-Slovenskej únie CASD br. Mikuláša Pavlíka:

.. 13:12

Comments are closed.