Klinika infektológie UNB v Bratislave na Kramároch oslovila ADRA            k spolupráci pri logistickom zabezpečení externého pracoviska na vyšetrovanie pacientov podozrivých na COVID-19. Štáb pracuje veľmi profesionálne a operatívne. Vďaka dobrej spolupráci všetkých zložiek (Klinika infektológie UNB, Armáda SR, Požiarny zbor, Polícia a ADRA) za 48 hodín bolo vybudované na parkovacích plochách v exteriéri nemocnice externé pracovisko pre evidenciu, selekciu a testovanie pacientov podozrivých na COVID-19. ADRA zabezpečila kontajner – ordinácia pre prvý kontakt, evidenciu a selekciu pacientov, stan ako externú čakáreň a prístrešok, mobilné WC pre personál a pre pacientov, mobilné oplotenie areálu, nádoby na toxický odpad, označenia a orientačné tabule a ďalšie potrebné technické zázemie.

Dnes ADRA dokončila svoju úlohu pri budovaní externého pracoviska pre testovanie COVID-19 na Bratislavských Kramároch. Na parkovisku sme postavili unimobunky, ktoré slúžia ako ambulancie, prístrešok, informačné tabule a bannery, toalety, toxický odpad… Technici z nemocnice vyriešili pripojenie vody, kanalizácie, elektriku, wifi, webkameru a množstvo detailov. Super spolupráca.
Od rána už nastúpili lekári z Kliniky infektológie UNB, medici i dobrovoľníci a pripravovali jednotlivé pracoviská, prístroje, vybavenie, dokumentáciu a hlavne ochranné pomôcky (od rúšok až po skafandre – podľa stupňa rizika kontaminácie). Tím absolvoval inštruktáž a medzi časom už prišli a naostro boli otestovaní aj prví pacienti. Úžasný tím obetavých ľudí. Každý pozná svoju úlohu a chráni pacientov, seba i ostatných v tíme. Všetci majú môj absolútny rešpekt.
Ľudia, ktorým lekár odporučil vyšetrenie na COVID-19 vďaka tomuto zariadeniu nemusia počas testovania ani vstúpiť do budovy nemocnice, alebo do miestnosti, čím chránia seba, zdravotníkov i nemocnicu pred zbytočnou kontamináciou. Väčšinou nemajú vážne príznaky a môžu sa vrátiť domov do karantény. Len vážne prípady sú hospitalizované. A o to vlastne ide.
My sme podvečer odišli domov, tím lekárov, medikov a dobrovoľníkov ostal v službe…
Priatelia, kým sa my vyspíme boj s časom a vírusom pokračuje.
Chceli by ste pomôcť? Hlavne konajte aj vy zodpovedne!

Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko