Zdroje

Izraelskí vedci našli a rozlúštili staroveký biblický nápis

Dokazuje pravdivosť ďalšieho príbehu v Biblii. Ezechiáš kraľoval v Judsku v 7.-8. storočí pred Kristom. Nemal ľahkú úlohu, keďže musel pod asýrskou nadvládou udržať pri živote vieru ľudu, ako aj bojovať za určitú nezávislosť. Z tohto obdobia bol objavený nápis, ktorého  význam sa  podarilo rozlúštiť len nedávno. Archeológovia našli 2 800 rokov starý text v podzemnom tuneli za hradbami starovekého Jeruzalema, ktorý zaznamenáva činy kráľa Ezechiáša. More >

Zlatka Jungová: Rastlinka (báseň)

Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia?
Komu sa zjavilo rameno Hospodina?
Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme.
Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli,
ani výzor, aby sme po ňom túžili.
Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí,
ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár,
opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. More >

Príbehy Veľkej noci – Veľké víťazstvo

Veľká noc, ktorá zrazu prišla zo soboty na nedeľu, sa zmenila na ráno. 🌅 Prvé lúče dopadli do otvoreného hrobu, no zosnulé telo už bolo preč. To, čo teraz čaká učeníkov, zmení priebeh dejín …

Príbehy Veľkej noci – Veľké ticho

Mŕtve telo zavinuté do plátne potvrdzovalo, že ten veľký vizionár z Galilei bol skutočne mŕtvy. Týmto smutným Ježišovým koncom začala sobota, najslávnostnejší deň týždňa. Teraz však sláviť nebolo čo. Nad ukrižovaním Ježiša Krista sa vznášal jeden veľký otáznik. Medzi učeníkmi zavládlo sklamanie…

Príbehy Veľkej noci – Veľká obeť

Nastal Veľký piatok. Veľký zlom v príbehu toho slávneho galilejského Ježiša z Nazareta a jeho žiakov. Ježiš Kristus bol odsúdený, ukrižovaný a pochovaný. Od tejto chvíle už nič nebude také ako predtým…

 

ONLINE DISKUSIA ACHILLOVE PÄTY EVOLÚCIE

V poslednej dobe stále viacej ľudí premýšľa o hlbších témach našej existencie – aký je zmysel nášho života, kam smerujeme a čo nám môže ponúknuť budúcnosť. Pri takomto premýšľaní, sa ale ťažko môžeme vyhnúť otázkam nášho pôvodu a vzniku. To, či sme výsledkom úplnej náhody alebo výsledkom zámeru a plánu úžasnej inteligencie, ovplyvňuje nielen naše premýšľanie o týchto témach, ale aj celý náš život, naše postoje, našu budúcnosť. Biblia nás s touto inteligenciou zoznamuje a my sme uverili, že tým Tvorcom a Stvoriteľom je Boh, ktorý sa sám nazýva našim Otcom a všetkým, čo robí, nás ubezpečuje o svojej nepodmienenej láske k nám. Mnoho ľudí má ale pocit, že evolučná teória jednoznačne vyvrátila možnosť Stvoriteľa. Je to ale skutočne tak?Potvrdzujú vedecké objavy jednoznačne náš náhodný vznik? Môžeme napriek tomu veriť biblickej správe o Boží stvoriteľskej moci a činu? Má tato viera racionálny základ? More >

Near the Cross (K svojmu krížu – pieseň)

Pieseň z YouTube kanála skupiny The Petersens.

 

 

Spievajme Hospodinovi

Elektronickú verziu nášho spevníka

Spievajme Hospodinovi,

plus hudobné doprovody, noty, prezentácie a pod. nájdete TU.

Ježiš, ó, Ježiš (pieseň)

.. 3:22

Ty si môj pastier (pieseň)

.. 3:04