Básne

Zlatka Jungová: Rastlinka (báseň)

Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia?
Komu sa zjavilo rameno Hospodina?
Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme.
Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli,
ani výzor, aby sme po ňom túžili.
Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí,
ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár,
opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. More >

Na vlásku

     Videl som život. Ešte žil.
     A cez kríž hľadel z brala.
     Stekali kvapky z jeho žíl
     a smrť už pri ňom stála.

     Videl som život. Knihu kníh.
     A od tej knihy kľúče.
     A Boha, ktorý strácal dych,
     keď platil cudzí účet.

Videl som život. Na vlásku.
Tieň kvapky v Božej studni.
Videl som návod na lásku
o tretej popoludní.

Videl som život, smrť a tíš.
Z nich pije moja viera.
A teraz vidím, že Tvoj kríž
môj život podopiera.

 

Z. Jungová: Dvere (báseň)

Koľkými dverami denne prechádzame?
Niečo opúšťame, niekam smerujeme.
Ráno dvere domu s túžbou,
aby veci v práci išli cestou hladkou.

Marketov dvere nás samé vítajú
akcie, zľavy hojne nám núkajú.
Dvere ambulancie otvárame v nádeji,
že hádam naše telo diagnózu netají. More >

Z. Jungová: Stretnutie s Ním (báseň)

Získavaš ju z vodovodu, či zo studne?
Máš ju v džbáne, či vo fľaši na dne?
Preteká ti rukami, keď sa ráno v zhone umývaš,
plníš svoje povinnosti a túžbami ich prepletáš.

Jedno je či značkové ,drahé, či sekáčové oblečenie,
v mladšom i staršom skrýva sa po duchovne chvenie.
Tvoj život sa k stretnutiu s NÍM pri studni uberá,
je to dôležitá chvíľa, ktorá….
More >

Z. Jungová: Poď sa prejsť (báseň)

 

Poď sa prejsť do krásy poľa
 kde ťa vtáčí spev hneď volá,
pozri vôkol, je tu super byť.
.

More >

Z. Jungová: Tvorivosť – dar od Boha (báseň)

Boh zo svojej pestrosti ti ponúka,
nápady pre tvorbu sype z klobúka.
Tak kresli, maľuj, skladaj, krč,
tvorivosti otvor palety náruč.

Slobodne vykroč: spievaj, tancuj, hraj!
Farebne pestrý je nápadov raj.
V prírode nenájdeš žiadny gýč
tam nevkusné veru nie je nič. More >

Z.Jungová: Ja, Peter

kríž   (inšpirované Allison Sauceda, Ohio,USA, Centerville)

Poď sa so mnou prejsť, ja poviem ti niečo
možno pochopíš, kým teraz som a prečo.

Volám sa Peter. Poviem priamo: zbabelcom som bol
nevedel som ešte o tom, keď s Ježišom som jedol.

S priateľmi sme s ním sedeli pri stole, teraz viem, že naposledy,
vtedy totiž začali sa posúvať tých strašných udalostí ľady.

Pán rozprával o tom, čo nás všetkých postretne
a tomu horkému poháru hriechu že neunikne.

More >

 

Na prechádzke

Zlatuše Jungová

Na prechádzke

 

Čo so začatým životom?
Čo teraz robiť? Čo potom?
Odpovedz mi ako ďalej?
Múdrosti mi prosím nalej.
Pomôž mi tú žitia niť
správne ťahať, rozuzliť.

More >

paint-a-picture-of-a-perfect-place-71920

       Zlatuše Jungová

      Naučím ťa maľovať

Do nového dňa som sa opäť zobudil,
aby som zistil, že ubudlo mi síl.
Ten stereotyp je predo mnou,
cítim, že nestretnem sa so zmenou,
ktorá by obnovila moje staré kosti
a ukázala: Tu sú tvoje možnosti!

More >

Ďakujem Ti, Pane

Ďakujem ti, Pane…
za všetky požehnania, ktoré si mi dal v tomto roku.
za dni slnečné i smutné, zamračené,
za pokojné popoludnia i za dlhé tmavé noci.

Ďakujem ti za zdravie
i choroby, za trápenie a radosti, ktoré som mal v tomto roku.
Ďakujem ti za všetky veci, ktoré si mi požičal a potom vzal späť. More >