Sme stvorení pre lásku. Ideálom je, aby sme mali detstvo naplnené prijatím, bezpečím, teplom a útechou. Aby sme boli spokojní vo vzťahoch plných lásky a blízkosti a naučili sa tak dôvere.

Ideály však často nebývajú naplnené. Ak deti vyrastajú s dospelými, ktorí nerozumejú detskej bolesti, strachu a neistote, v ich mozgu sa neaktivuje program lásky, ale programy zvládania nezdravej situácie v rodine. Problém nastane v dospelosti, keď život podľa týchto pravidiel prináša aj napriek najlepším úmyslom iba sklamanie.

Občianske združenie Život a zdravie (ďalej OZ Život a zdravie) aj tento rok pripravuje letný tábor zdravia v Podhájskej, od 23. do 28. 07. 2023, kde budeme hovoriť o 12 krokovom programe Cesta k vyrovnanosti, ktorý nám môže pomôcť:

  • zažiť uzdravenie zo zranení, ktoré si nesieme z detstva,
  • prežívať Božie objatie,
  • naučiť sa milovať blížneho ako seba samého,
  • odstrániť prekážky, ktoré nám bránia v prežívaní blízkosti, prijatia a lásky.

Hlavní prednášajúci budú:

  • Janka Nosková, MPH (predsedníčka OZ Život a zdravie)
  • Jozef Pist (kazateľ, lektor OZ Život a zdravie)
  • Jozef Brenkus, PhD. (riaditeľ Život bez závislostí, n. o.)                                                                                                                                 Ilustrácia: Olga Pazerini

More >