Chceme sa ako celá Česko-Slovenská únia pripojiť k aktivite, ktorú v spolupráci s Českým združením inicioval zbor Praha-Smíchov. Modlime sa každý deň buď o 6:30 ráno, alebo o 21:30 večer. Modlime sa za zastavenie šírenia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID 19, za múdrosť pre vlády, za silu a zdravie pre lekárov, zdravotnícky personál, za to, aby sme aj v tomto čase boli tými, ktorí tu sú pre druhých a žijú nádejou.

Prežili sme ďalšiu sobotu, ktorá bola poznamenaná núdzovým stavom, ktorý vyhlásili vlády našich štátov. Tieto opatrenia nás síce v mnohom obmedzujú, ale zároveň sú pre nás výzvou, aby sme prinášali nádej, pozitívne myslenie, ale aj konkrétnu fyzickú pomoc ľuďom, ktorým niečo z toho chýba.

Byť kresťanom neznamená iba byť každú sobotu účastný na spoločnom zhromaždení ďalších veriacich. Byť kresťanom, znamená nasledovať Krista. Je to prístup k životu, je to pohľad na život, ktorý nám bol zverený, je to prejav účasti k ľuďom okolo nás. Z tohto pohľadu je súčasná situácia zároveň príležitosťou prejaviť svoje nasledovanie Krista viditeľnejšie ako počas tých dní, kedy sú všetci sýti a zabezpečení. Buďme všímaví k potrebám ľudí okolo seba a deľme sa s nimi o to, čo z Božej milosti máme.

Vedenie Česko-Slovenskej únie CASD

Vedenie Českého združenia CASD

Vedenie Moravsko-Sliezskeho združenia CASD

Vedenie Slovenského združenia CASD