HopeTV v spolupráci s Vistafilm s.r.o. a Maranatha z.s. zverejní na svojom Youtube profile historický film Posledný útek Jeronýma Pražského, piatok 22.5.2020 o 20:00 hod.