Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov pripravila česká internetová kresťanská televízia HopeTV krátke zamyslenia nad jednotlivými evanjeliovými udalosťami posledného tzv. svätého týždňa (od nedeľňajšieho Kristovho vjazdu do Jeruzalema po nedeľňajšie vzkriesenie). Sériu programov sme nazvali

Príbehy Veľkej noci

a chceme sa v nich spoločne s vami zamýšľať nad významom veľkonočných udalostí pre dnešok. Od 5. do 12. apríla budeme vždy o 19:30 uverejňovať jednotlivé „príbehy” na Facebooku a Youtube kanáli HopeTV, alebo zo záznamu na našej zborovej webovej stránke. 

8. VEĽKÉ VÍŤAZSTVO

Veľká noc, ktorá zrazu prišla zo soboty na nedeľu, sa zmenila na ráno. 🌅 Prvé lúče dopadli do otvoreného hrobu, no zosnulé telo už bolo preč. To, čo teraz čaká učeníkov, zmení priebeh dejín …

 

7. VEĽKÉ TICHO

Mŕtve telo zavinuté do plátne potvrdzovalo, že ten veľký vizionár z Galilei bol skutočne mŕtvy. Týmto smutným Ježišovým koncom začala sobota, najslávnostnejší deň týždňa. Teraz však sláviť nebolo čo. Nad ukrižovaním Ježiša Krista sa vznášal jeden veľký otáznik. Medzi učeníkmi zavládlo sklamanie…

 

 

6. VEĽKÁ OBEŤ

Nastal Veľký piatok. Veľký zlom v príbehu toho slávneho galilejského Ježiša z Nazareta a jeho žiakov. Ježiš Kristus bol odsúdený, ukrižovaný a pochovaný. Od tejto chvíle už nič nebude také ako predtým…

 

 5. VEĽKÁ MODLITBA

Po poslednej večeri opustil Ježiš so svojimi učeníkmi hradby Jeruzaléma a v noci odišli do záhrady zvanej Getsemane. Tam nocovali, ale Ježiš nespal. Hrôza azdesenie z toho, čo prichádza, na neho dopadla v plnej sile. V noci kľačiac na studenej zemi Getsemanskej záhrady je Ježiš veľmi ľudský. Práve z pokory, s ktorou pristupuje k svojej neľahkej úlohe, vyviera jeho skutočná veľkosť. 

 

4. VEĽKÁ ZRADA

Judáš vydáva svojho učiteľa židovským predstaveným. Cena? 30 strieborných. Tak nízko v túto chvíľu klesla hodnota Ježiša z Nazareta. A nikto vtedy ešte ani netušil, aké bohatstvo sa v Ježišovi v skutočnosti ukrýva…

 

3. VEĽKÉ SÚŽENIE

Divoké obrazy o konci sveta neboli Ježišovi cudzie. Napriek tomu svojim učeníkom nepredkladal presný rozvrh dejín. Namiesto toho ich varoval, aby zostali na správnej ceste, a zároveň ich uisťoval, že sa súčasná situácia nevymkla z kontroly. Všetko ide podľa plánu. A tak i pre Ježiša Krista pár dni pred piatkovým sklamaním bola predstava toho, že Hospodin má všetko vo svojich rukách iste ukľudňujúca…

 

2. VEĽKÉ PRIKÁZANIE

Ježišovi ide o človeka. Láska k človeku bola dôležitým motívom posolstva Ježiša Krista, keď po Galilei a v okolí kázal o Božom kráľovsrtve. Túto prichádzajúcu novú nebeskú skutočnosť predstavoval ako priestor, ktorý presahuje hranice ľudského odcudzenia…

 

1. VEĽKÝ KRÁĽ

V týchto dňoch si celý kresťanský svet pripomína 2000 rokov starý príbeh Ježiša z Nazareta. Keď Ježiš mieri na osliatku do Jeruzaléma, prichádza ako veľký, ale skromný galilejský učiteľ, ktorému vôbec nejde o slávu či moc. Pre niektorých predstavoval existenčné ohrozenie. V tej chvíli sa už jeruzalémske elity nervózne ošívajú vo svojich pohodlných kreslách…