Po sobotnej škole sa dopoludňajšia bohoslužba začína o o 10.20 hod. a popoludňajšia o 13.30 hod. Niektoré soboty trávime v zbore CASD Trnava (TT) – viď program nižšie.

Kážu vysvätení kazatelia i laickí kazatelia (z radov členov cirkvi).

Ste srdečne vítaní.

VP = Pamiatka Večere Pánovej

 PROGRAM BOHOSLUŽIEB NA 1. ŠTVRŤROK 2023