Sestry a bratia,
zajtra to bude už piata sobota, ktorú trávime mimo spoločných zhromaždení v modlitebniach. Žiaľ nevieme dokedy tento stav potrvá. Aj najbližšiu sobotu budeme spojení prostredníctvom našich počítačov resp. mobilných telefónov.

Sobotná škola v triedach začína o 9:00 hod. a všetci (dúfam)  už dostali link na pripojenie (je taký istý ako minulý týždeň). Sobotnú školu si riadi každá skupina sama.

Časť „kázania“ začne pripájaním od 10:45 hod. a budete mať 10-15 minút na pripojenie cez link. Po 11:00 hod. už nebudeme nikoho pripájať!!!, pretože to veľmi ruší prenos a všetkých počúvajúcich. Táto nová situácia vyžaduje väčšiu disciplinovanosť. Pokiaľ túto informáciu budete posielať ďalším, prosím zdôraznite im čas kedy je možné sa pripojiť. Počas kázania majú všetci okrem kazateľa vypnutý mikrofón aj kameru aj ďalšie zvuky na mobilnom telefóne, minulý týždeň nás niektorí rušili nerešpektovaním tohto pravidla. Božím slovom nám bude slúžiť br.F.Varga.

Ďakujeme za Vaše porozumenie aj poriadok, je to pre náš spoločný úžitok a kvalitný prenos.

Pokiaľ niekto z Vás má problémy s pripojením alebo potrebuje moju pomoc, prosím napíšte mi/ zavolajte v priebehu dnešného dňa (piatok) do 19:00 hod. (kbadinsky@gmail.com; 0905 302 793).

Prajem Božie požehnanie a teším sa na stretnutie.

Karol Badinský