Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spoločenstve s Bohom i s ľuďmi a chcete prežiť zmysluplný týždeň s tými, čo po tom túžia rovnako ako vy, prijmite naše srdečné pozvanie na letný TÝŽDEŇ      DUCHOVNEJ OBNOVY. Uskutoční  sa od 24. do 31. júla 2022 v príjemnom prostredí hotela SOREA Ľubovňa, v Starej Ľubovni na severe Slovenska v Prešovskom kraji. Stretneme sa, aby sme prežili spoločné chvíle pri štúdiu Biblie s hodnotnými a poučnými prednáškami, modlitbách, zážitkových aktivitách s duchovnou tematikou, rozhovoroch, zdieľaní, spoločenstve, oslave Pána Boha, spoznávaní okolitej prírody, relaxácii a rekreácii.  

Veríme, že takto spoločne strávený čas bude pre nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie duchovnú obnovu s trvalým vplyvom na osobný, rodinný, cirkevný a spoločenský život každého účastníka. Tematika, ktorá nás bude počas celého týždňa sprevádzať je: JEŽIŠ KRISTUS V KRÁĽOVSKÝCH KNIHÁCHPrednášateľom bude kazateľ bratislavských zborov, ALEXEJ MURÁŇ.

 Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené  v deväťposchodovom dvojkrídlovom hoteli s veľkou samostatnou prednáškovou sálou, mnohými salónikmi a jedálňou. Súčasťou areálu je aj welness centrum s bazénom a ihriská. Prihlasovať sa môžete na dole uvedenom odkaze, alebo nasnímaním pripojeného QR kódu: https://forms.gle/ga9DC9Uw3P5BJjsT9