Sobotná škôlka

SŠ 2019 3Q – 2. lekcia: „Plán pre lepší svet“

sobotnaskola.casd.sk

Téma: Služba núdznym

Písomnú lekciu si stiahnite TU  – MP3 audionahrávky lekcií v češtine od Radio Oreb TU.
Otázky sú TU. Vidíme sa v sobotu pri spoločnom štúdiu.

HopeTV.czBible pro dnešek“.
Boh je vždy na strane utláčaných a ponižovaných. Čo znamená vyjadrenie, že počuje ich úpenie? Aké ponaučenie si môžeme vziať z textov, ktoré prikazujú postarať sa o vdovy a siroty? A ako je to dnes s utečencami? Aké stanovisko k nim zaujať? Keď sme len hostia a prisťahovalci, aké to má pre nás dôsledky?

Redaktor HopeTV Jindřich Černohorský sa zhováral s kazateľom Vítom Vurstom.

.. 20:20

AmazingFacts.com – video: anglické titulky pod videom (CC > English). Stručný preklad do češtiny TU. Úlohy na celý štvrťrok v angličtine si stiahnite pod Quarterly Download.

Hope Channel Deutschdie BIBEL. das LEBEN. – Dr. Winfried Vogel a jeho hostia. Otázky v nemčine TU.