Nezaradené

Modlitebný týždeň kresťanského domova 2023

Vážení a milí kazatelia, členovia zborov a priatelia,

kalendárny rok 2022 sa pomaly chýli ku koncu a vy už určite plánujete aktivity na rok 2023. V tej súvislosti by sme vám radi pripomenuli, že v čase od 11. do 18. februára 2023 prebehne modlitebný týždeň kresťanského domova (ďalej len týždeň KD). Pre tento rok sme zvolili tému „Manželské kontrasty“. Celý týždeň sa tak budeme môcť zamýšľať nad tým, či napriek odlišnostiam môžeme v našich manželstvách budovať harmonické vzťahy.

Rovnako ako každý rok pre vás aj tento rok oddelenie služby rodinám CASD v spolupráci s nakladateľstvom Advent-Orion pripravilo na danú tému inšpiratívne materiály, teda zborník siedmich prednášok. Spísali ich pre vás autori, ktorí sa už roky zaoberajú rodinnou problematikou (Jiří Unger, Peter Adame, Soňa Sílová, Ľudovít Švihálek, Mikuláš Pavlík, manželia Chládkovci a Filip Fürst). Ich prednášky sa počas týždňa KD môžu stať vhodnou inšpiráciou pre manželské čítanie pred spaním alebo námetom na rozhovory v rámci modlitebných stretnutí oddelenia kresťanského domova.

Stiahnite si zborník siedmich prednášok  vo formáte pdf TU.  

Radomír Jonczy, vedúci oddelenia služby rodinám v Česko-Slovenskej únii Cirkavi adventistov siedmeho dňa

 

TT Advent 2/2023 (časopis)

Stiahnite si februárové číslo nášho zborového spravodajcu

TT Advent 2/2023  vo formáte pdf TU. Príspevky, ktoré

by boli prospešné pre všetkých, prípadne aj tipy pre názov

môžete posielať br. kaz. K.Badinskému.

TT Advent 2020/12 (časopis)

Stiahnite si decembrové číslo nášho zborového spravodajcu

TT Advent 12/2020

 

vo formáte pdf  TU. Príspevky, ktoré by boli prospešné pre všetkých, prípadne aj tipy pre názov môžete posielať br. kaz. Badinskému.

TT Advent 2020/11 (časopis)

  Stiahnite si novembrové číslo nášho zborového spravodajcu

TT Advent 11/2020

 

vo formáte pdf  tu. Príspevky, ktoré by boli prospešné pre všetkých, prípadne aj tipy pre názov môžete posielať br. kaz. Badinskému.