Zdroje

Z. Jungová: Poď sa prejsť (báseň)

 

Poď sa prejsť do krásy poľa
 kde ťa vtáčí spev hneď volá,
pozri vôkol, je tu super byť.
.

More >

Dôkaz o Bohu 2 (25 dielov)

Druhou sériou programu HopeTV.cz s misionárom Korneliom Novakom nás sprevádza Martin Hasík. Prvú sériu si môžete pozrieť TU.

25. diel: Vráti sa Ježiš späť?

.. 6:36 More >

Pod povrchom – online štúdium knihy Zjavenie Jána

.. 33:24
More >

Ďáblův drápek (zamyslenie)

(Had) řekl ženě:

„Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
Žena hadovi odvětila… (Genesis 3‚1.2)

Jezinky v pohádce o Smolíčkovi prosí: „Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku. Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme.“ Jak to dopadlo, víme asi všichni. More >

Majstrova šifra (seriál HopeTV.cz)

.. 27:09

More >

Z. Jungová: Tvorivosť – dar od Boha (báseň)

Boh zo svojej pestrosti ti ponúka,
nápady pre tvorbu sype z klobúka.
Tak kresli, maľuj, skladaj, krč,
tvorivosti otvor palety náruč.

Slobodne vykroč: spievaj, tancuj, hraj!
Farebne pestrý je nápadov raj.
V prírode nenájdeš žiadny gýč
tam nevkusné veru nie je nič. More >

31.10.2017: 500. výročie reformácie

Martin Luther (1483–1546) sa postavil proti kupčeniu s Božou milosťou a 31.10.1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 95 téz proti predaju odpustkom. Viac o Lutherovi a dejinách reformácie si môžete prečítať TU a tiež v 7. a 8. kapitole knihy E. Gould Whiteovej_Veľký spor vekov.

Ako je to s vierou a skutkami? Môžeme si spasenie kúpiť, prípadne zaslúžiť? Prečítajte si príhovor Douga Batchelora pod názvom Abrahámova viera (prípadne si ho v angličtine pozrite TU – 58:29, dajú sa zapnúť anglické titulky): More >

Kornelius Novak: Dôkaz o Bohu (26 prednášok)

Boh robí veľa zázrakov a dáva nám v živote rôzne znamenia. Tie nás
majú nasmerovať ďalej k tomu najdôležitejšiemu – k samému Ježišovi,
ktorý nám priniesol nový život. 
Dvadsiaty šiesty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom
Korneliom Novakom pod názvom „Skutočná viera“.
More >

Z.Jungová: Ja, Peter

kríž   (inšpirované Allison Sauceda, Ohio,USA, Centerville)

Poď sa so mnou prejsť, ja poviem ti niečo
možno pochopíš, kým teraz som a prečo.

Volám sa Peter. Poviem priamo: zbabelcom som bol
nevedel som ešte o tom, keď s Ježišom som jedol.

S priateľmi sme s ním sedeli pri stole, teraz viem, že naposledy,
vtedy totiž začali sa posúvať tých strašných udalostí ľady.

Pán rozprával o tom, čo nás všetkých postretne
a tomu horkému poháru hriechu že neunikne.

More >

 

Na prechádzke

Zlatuše Jungová

Na prechádzke

 

Čo so začatým životom?
Čo teraz robiť? Čo potom?
Odpovedz mi ako ďalej?
Múdrosti mi prosím nalej.
Pomôž mi tú žitia niť
správne ťahať, rozuzliť.

More >