Haleluja” znamená “Chváľte Hospodina” alebo “Chváľte Pána”.

Pozrite si pieseň s týmto názvom s textom od Leonida Agutina v podaní kvartetu detí. Zaznela v televíznej súťaži «Golos deti» – video TU. Je oslavou Boha – Stvoriteľa a vyjadrením vďačnosti za jeho dary. More >