Prednášky

Pod povrchom – online štúdium knihy Zjavenie Jána

.. 33:24
More >

31.10.2017: 500. výročie reformácie

Martin Luther (1483–1546) sa postavil proti kupčeniu s Božou milosťou a 31.10.1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 95 téz proti predaju odpustkom. Viac o Lutherovi a dejinách reformácie si môžete prečítať TU a tiež v 7. a 8. kapitole knihy E. Gould Whiteovej_Veľký spor vekov.

Ako je to s vierou a skutkami? Môžeme si spasenie kúpiť, prípadne zaslúžiť? Prečítajte si príhovor Douga Batchelora pod názvom Abrahámova viera (prípadne si ho v angličtine pozrite TU – 58:29, dajú sa zapnúť anglické titulky): More >

Kornelius Novak: Dôkaz o Bohu (26 prednášok)

Boh robí veľa zázrakov a dáva nám v živote rôzne znamenia. Tie nás
majú nasmerovať ďalej k tomu najdôležitejšiemu – k samému Ježišovi,
ktorý nám priniesol nový život. 
Dvadsiaty šiesty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom
Korneliom Novakom pod názvom „Skutočná viera“.
More >

M. Riečan: Staroveké ríše v proroctvách Biblie

marek riečan

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história. Vo svojich prednáškach konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. More >