COVID

Live koncert pre hrdinov „Spolu to zvládneme“

ADRA pripravila prvý

live koncert pre hrdinov „Spolu to zvládneme“

 

V sobotu 4.4. 2020 o 20:00 sa pripojte k nám na YouTube cez Live stream. Zaspievame pre Vás, milí lekári, medici, zdravotníci, vojaci, policajti, hasiči, záchranári, predavačky, opatrovateľky, dobrovoľníci a ďalší obetaví ľudiaMy, čo netrpezlivo sedíme doma v teple vám chceme vyjadriť, že si vážime vašu ťažkú a zodpovednú službu. Ste hrdinovia týchto dní.

Zaspievajú Martin Pollák a Karol Bartakovič, len tak unplugged – bez kapely a efektov, do prázdnej sály, ale z plného hrdla a z celého srdca. Pripravujeme aj video z COVID-19 centra a pár slov vďačnosti. Moderuje Stano Bielik.

Ak ste koncert nestihli, môžete si ho pozrieť zo záznamu. 

Bol to pekný koncert a úprimné slova vďaky všetkým, ktorí sú v prvej línii v boji s koronavírusom. 

ADRA Slovensko: Verejná zbierka pre boj s COVID-19

ADRA Slovensko vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc pri boji s koronavírusom. Svojim príspevkom nám pomôžete kryť náklady na zriadenie a chod testovacieho centra COVID-19 pri klinike Infektológie UNB, ktoré ADRA pomohla zriadiť a zabezpečuje časť logistiky.

Pomôžete nám pokryť materiálové náklady na zriadenie centra, prenájom kontajnerov, nákup nevyhnutných ochranných a hygienických pomôcok, službu dobrovoľníkov a ďalšie náklady. Spoločne s vami zápasíme s tým, aby sme čím skôr zastavili šírenie choroby a náš život sa mohol vrátiť do normálnych koľají.

 

    Svoj dobrovoľný finančný príspevok môžete zaslať:

Koronavírus – výzva nielen k spoločným modlitbám

Chceme sa ako celá Česko-Slovenská únia pripojiť k aktivite, ktorú v spolupráci s Českým združením inicioval zbor Praha-Smíchov. Modlime sa každý deň buď o 6:30 ráno, alebo o 21:30 večer. Modlime sa za zastavenie šírenia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID 19, za múdrosť pre vlády, za silu a zdravie pre lekárov, zdravotnícky personál, za to, aby sme aj v tomto čase boli tými, ktorí tu sú pre druhých a žijú nádejou.

Prežili sme ďalšiu sobotu, ktorá bola poznamenaná núdzovým stavom, ktorý vyhlásili vlády našich štátov. Tieto opatrenia nás síce v mnohom obmedzujú, ale zároveň sú pre nás výzvou, aby sme prinášali nádej, pozitívne myslenie, ale aj konkrétnu fyzickú pomoc ľuďom, ktorým niečo z toho chýba.

More >

100 dní modlitieb o COVID-19 + rozhovor s Tedom Wilsonom

GK CASD prišla s iniciatívou

100 dní modlitieb

za vyriešenie súčasného problému koronavírusu.
 
Česko – Slovenská únia denne zverejňuje podnety na modlitby
(tu je link ) a vyzýva nás, aby sme sa pripojili.
 

Prerušenie bohoslužieb do odvolania

Milé sestry a bratia, chceme vás informovať o tom, že na základe nočného rokovania vlády Slovenskej republiky a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa

prerušenie spoločných sobotných bohoslužieb dnešným dňom predlžuje do odvolania

(vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a iných verejných činností) 

Opätovne vás pozývame k spoločným modlitbám, každý deň ráno o 6:30 a večer o 21:30. Modlime sa za zastavenie šírenia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID 19, za múdrosť pre vlády, za silu a zdravie pre lekárov, zdravotnícky personál, za to, aby sme aj v tomto čase boli tými, ktorí tu sú pre druhých a žijú nádejou.

Koronavírus – výzva k spoločným modlitbám

Chceme sa ako celá Česko-Slovenská únia pripojiť k aktivite, ktorú v spolupráci s Českým združením inicioval zbor Praha-Smíchov. Modlime sa každý deň buď o 6:30 ráno, alebo o 21:30 večer. Modlime sa za zastavenie šírenia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID 19, za múdrosť pre vlády, za silu a zdravie pre lekárov, zdravotnícky personál, za to, aby sme aj v tomto čase boli tými, ktorí tu sú pre druhých a žijú nádejou.

More >

Príhovor br.K.Badinského

1Kor 1,4 Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám (nám) bola daná v Ježišovi Kristovi.

Sestry a bratia vo viere v Ježiša Krista,

okrem všetkých správ, ktoré počúvame o šírení a vplyve koronavírusu na zdravie a životnú pohodu ľudí v našom okolí i vo svete, sa zrejme ako veriaci pýtame: Čo to znamená?

More >

Každovečerní setkávání (online prenosy o 20.00)

KAŽDÝ VŠEDNÝ DEŇ ZO ZBORU PRAHA SMÍCHOV – Od úterý 17.3.2020 ve 20:00 vás zveme ke každovečením setkáním s naší sborovou rodinou s názvem JSME SPOLU. Chceme se pravidelně scházet, pozvat zajímavé hosty, prožít společné sdílení, povzbuzení, společně se modlit… Každý další den v tento čas se těšíme s Vámi na viděnou.

zoznam online prenosov – klikni SEM

rozcestník online prenosov

ADRA SR: Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia

Klinika infektológie UNB v Bratislave na Kramároch oslovila ADRA            k spolupráci pri logistickom zabezpečení externého pracoviska na vyšetrovanie pacientov podozrivých na COVID-19. Štáb pracuje veľmi profesionálne a operatívne. Vďaka dobrej spolupráci všetkých zložiek (Klinika infektológie UNB, Armáda SR, Požiarny zbor, Polícia a ADRA) za 48 hodín bolo vybudované na parkovacích plochách v exteriéri nemocnice externé pracovisko pre evidenciu, selekciu a testovanie pacientov podozrivých na COVID-19. ADRA zabezpečila kontajner – ordinácia pre prvý kontakt, evidenciu a selekciu pacientov, stan ako externú čakáreň a prístrešok, mobilné WC pre personál a pre pacientov, mobilné oplotenie areálu, nádoby na toxický odpad, označenia a orientačné tabule a ďalšie potrebné technické zázemie.

More >

Prerušenie bohoslužieb

Vzhľadom na aktuálny priebeh epidemiologickej situácie na Slovensku sa

v sobotu 14.03. a 21.03.2020

bohoslužby v DK Sereď konať nebudú.
Informácie budú priebežne aktualizované.

Viac pozri v článku od vedenia Slov. združenia CASD TU.

V sobotu 14.3.2020 si môžete pozrieť napr.  živé vysielanie zo zboru Banská Bystrica.