Sestry a bratia, túto sobotu pokračuje naša virtuálna bohoslužba zaužívaným spôsobom. S veľkou pravdepodobnosťou je to posledná sobota, ktorú budeme takto tráviť. 
Nasledujúcu sobotu, 30.5., by sme sa už chceli stretnúť vo svojich zboroch.

 9:00 – sobotná škola v skupinách
10:45 – 11:00  – pripájanie sa na spoločný link pre kázanie:
https://meet.google.com/txm-affy-fpy
11:00 – kázanie br.Karol Badinský

Popoludní o 15:30 hod. – stretnutie v modlitebni trnavského zboru. V prípade priaznivého počasia budeme v záhrade, ak to počasie neumožní, tak v modlitebni za dodržania predpísaných podmienok, ktoré v súčasnosti platia (rúška, odstup medzi sediacimi 2m /mimo rodiny/ a dezinfekcia rúk).

Prajem Božie požehnanie a teším sa na stretnutie.
Karol Badinský