landscape-157817_960_720Na jednom kopci v lese boli tri stromy. Rozprávali sa o svojich nádejach a snoch.

Prvý strom povedal: „Mojím snom a prianím je stať sa truhlou pokladu. Naplnili by ma zlatom, striebrom a vzácnymi drahokamami. Zdobila by ma krásna dekoratívna rezba a každý by videl tú nádheru.“

Druhý strom sa pridal: „Raz bude zo mna pevná loď. Budem prevážať kráľa a kráľovné cez vody a plaviť sa po celom svete. Každý sa bude so mnou cítiť bezpečne, lebo trup lode bude veľmi pevný.“

A tretí strom povedal: „Ja chcem vyrásť a byť najvyšší a najsilnejší strom v lese. Ľudia ma budú vidieť na vrchole kopca a keď pohliadnu hore k mojim vetvám siahajúcim až do neba, pomyslia si, ako som nimi blízko Boha. Po celý čas budem tým najväčším stromom a ľudia si ma budú stále pamätať a pripomínať.“

Po pár rokoch modlitieb za uskutočnenie svojich snov prišla k nim skupina drevorubačov.

  • Jeden pristúpil k prvému stromu a povedal: „Vyzerá ako naozaj silný strom, myslím, že by som drevo z neho mohol predať tesárom.“ A začal ho stínať. Strom bol šťastný, lebo vedel, že z neho tesár urobí truhlu na poklady.
  • Pri druhom strome drevorubač povedal: „Toto vyzerá ako silný strom, drevo by som mohol predať v lodeniciach.“ Aj druhý strom bol šťastný, lebo vedel, že je na svojej ceste stať sa mohutnou kráľovskou loďou.
  • Tretí strom dostal strach, keď k nemu drevorubači podišli. Vedel, že ak ho zotnú, jeho sny sa už nikdy neuskutočnia. Jeden z drevorubačov povedal: „Zo svojho stromu nepotrebujem nič zvláštne, takže si vezmem tento.“ A zoťal ho.

Keď sa prvý strom dostal k tesárom, urobili z neho debničku, teda skôr krmelec pre zvieratá. Dali ho do chlieva a naplnili senom. Malo to ďaleko od toho, čo si prial a za čo sa tak vrúcne modlil.

Druhý strom rozrezali a vyrobili z neho rybársku loďku. Jeho sny o tom, že sa stane mohutnou loďou prevážajúcou kráľa, sa tiež skončili.

Tretí strom rozrezali na väčšie kusy a položili na pusté miesto v temnote.

Ubehlo veľa rokov a stromy už na svoje sny dávno zabudli. Potom jedného dňa prišiel do chlieva jeden muž a žena. Ona porodila a položila dieťa na seno do krmelca vyrobeného z prvého stromu. Muž túžil urobiť pre dieťa jasličky, ale toto koryto muselo stačiť a poslúžilo namiesto nich. Strom cítil dôležitosť tejto udalosti a po celý čas vedel, že drží najväčší a neprekonateľný poklad.

O pár rokov neskôr vstúpila skupinka mužov na rybársku loďku, vyrobenú z druhého stromu. Jeden z nich bol unavený a zaspal. Kým sa plavili po mori, prišla veľká búrka a strom vedel, že nie je dosť silný na to, aby bezpečne udržal posádku. Rybári zobudili spiaceho muža, ten vstal a zvolal: „Utíš sa!“ – a búrka utíchla. Vtedy strom vedel, že na svojej loďke nesie Kráľa Kráľov.

cross-691433_960_720Konečne niekto prišiel a vzal tretí strom. Ten muž ho niesol po ulici; ľudia sa mu vysmievali a zosmiešňovali ho. Keď prišli na dané miesto a zastavili, muža pribili na ten strom a pozdvihli k nebu, takže zomrel na vrchole kopca. Prišla nedeľa. Strom si uvedomil, že bol dosť silný na to, aby stál na vrchole kopca a bol tak blízko Boha, ako sa len dalo. Keď sa ľudia na neho pozerali, hľadeli hore k nebu a mysleli pritom na Boha, lebo bol na ňom ukrižovaný Ježiš.

Nie vždy vieme, aké má Boh s nami úmysly.
Často sa ti nezdá, že veci idú podľa tvojich predstáv, ale vedz, že Boh má pre teba plán.
Ak vložíš svoju dôveru v Neho, dá ti veľké dary.

Každý z tých troch stromov získal to, po čom túžil,
lenže nie tak, ako si to predstavoval.

Nebojme sa snívať svoje sny! Boh je mocný. Božie cesty nie sú naše cesty, ale tie Jeho sú vždy tie najlepšie