V dňoch 25. – 28. 3. 2016 skupina 20 členov a priateľov zo zborov CASD – Sereď a Trnava prežila Víkend duchovnej obnovy v nádhernom prostredí Rajeckých Teplíc.

      V piatok od obeda začala vila Orchidea postupne ožívať hlasmi prichádzajúcich účastníkov a poskytovala svoj útulný interiér k ubytovaniu. Ako vonku ubúdalo svetla, tak v spoločnej jedálni pribúdalo ľudí. Spoločným spevom a modlitbou  sme privítali medzi sebou aj nášho Stvoriteľa a Spasiteľa, aby sme vložili svoje srdce do Jeho láskavej a formujúcej dlane. „Agapé“ (každý zo svojho prispel na spoločný stôl), hodom bratskej lásky, a prítomnosťou nášho Boha sa celé spoločenstvo rozohrialo.

Víkendový program pripravený našimi kazateľmi  Samuelom Ondruškom a Martinom Homišinom sľuboval pestrosť aktivít . Obsahoval aktivity duchovné, pohybové, voľno časové a zábavné. Každý si mohol prísť na svoje.

piatok      V sobotu sme  sa zhlboka nadýchli Božím sľubom: „utvorím nové nebesia a novú zem“  (Iz 65,17). Vždy sa tešíme, keď dostaneme niečo nové. Zvlášť, keď to staré dosluhuje a nespĺňa požadovanú kvalitu. Náš výdych znel odpoveďou v modlitbe: „ Veríme ti, že to učiníš a chceme, aby sa Tvoj sľub stal skutočnosťou“. Posilnení obedom sme sa vybrali na krátku a výdatnú prechádzku do prírody, na ktorej sa prevetrali naše pľúca. Po príchode sme si vymieňali svoje osobné skúsenosti o prežívaní vlastnej spirituality. Hodnotili sme ju a popritom sa aj povzbudzovali, lebo čo si budeme namýšľať, nie je to s nami ideálne. Po duchovných piesňach a modlitbe bolo naplánované večerné kúpanie v krásnom kúpeľnom rezorte Afrodita.

sobota

      Nedeľu poniektorí zahájili rozcvičkou. Ako sme sa neskôr dozvedeli tento náš „zvláštny ranný počin“ neušiel pozornosti susedov. Po raňajkách sme si vyskúšali ako sa prechádza osamote a napriek tomu vo dvojici. Téma tejto duchovnej prechádzky bola zadaná veršami     5 Moj 30,1-6. Obrátenie sme už zažili, ale skutočne sme dovolili svojmu Pánovi , aby nás viedol cestou k sebe naspäť? Chvíle osamotenia vystriedal rozhovor v skupinke. Rozprávali sme sa o tom, k akej odpovedi nás tieto verše z božieho slova doviedli. Nedeľa pokračovala voľným programom – kúpanie, prechádzky po Rajeckých Tepliciach a okolí, turistika na Lietavský hrad. Podvečer sme sa znova všetci stretli a zhodnotili náš víkendový pobyt – čo pekné sme zažili, ako nás to duchovne naplnilo a čo sme rozhodnutí v našom duchovnom živote zmeniť. Večer bol potom naplnený spevom, rozhovormi a spoločenskými hrami.

nedeľa     V pondelok ráno (niektorí po rannej rozcvičke, iní po rannom vylihovaní) sme sa opäť stretli a poďakovali milému Bohu za dielo, ktoré v nás konal počas týchto dní. Prišlo na rad balenie a postupný obchod s vrúcnym lúčením. So želaním Božej ochrany na ceste, sme odfrčali na svojich tátošoch, každý do svojho domova. Bolo nám spolu dobre a veríme, že poznatky a skúsenosti, ktoré sme počas tohto víkendu nadobudli, uplatníme aj vo svojom každodennom živote. Stretneme sa aj o rok?