Dokazuje pravdivosť ďalšieho príbehu v Biblii. Ezechiáš kraľoval v Judsku v 7.-8. storočí pred Kristom. Nemal ľahkú úlohu, keďže musel pod asýrskou nadvládou udržať pri živote vieru ľudu, ako aj bojovať za určitú nezávislosť. Z tohto obdobia bol objavený nápis, ktorého  význam sa  podarilo rozlúštiť len nedávno. Archeológovia našli 2 800 rokov starý text v podzemnom tuneli za hradbami starovekého Jeruzalema, ktorý zaznamenáva činy kráľa Ezechiáša. Zaujímavosťou nápisu je, že je v súlade s príslušnými časťami biblických kníh Kráľov a Kroník, čiže nápis podporuje príbehy Svätého písma. Neúplný text v starej hebrejčine pripomína 17. rok kráľovej vlády. „Ide v podstate o prvé rukopisy biblických textov. Je starší ako strieborná platňa Ketef Hinnom asi o 100 rokov a o stovky rokov ako zvitky od Mŕtveho mora. Nápis dokazuje, že Biblia odráža historickú realitu a nie nejakú nejasnú fantáziu,“ potvrdil jeden z archeológov. Jeden nápis je vo vodnom tuneli Siloam, ktorý bol vykopaný v staroveku od prameňa Gihon po jazero Siloam. To je viac ako 500 metrov, čo bolo v tom čase vo svete považované za gigantický inžiniersky projekt. Doteraz sa všeobecne uznávalo, že tunel postavil Ezechiáš, no až do tohto objavu neboli na to žiadne dôkazy. Teraz však jeden z nápisov jasne hovorí, že sláva patrí židovskému kráľovi, ktorý si práce objednal v 17. roku svojej vlády, teda v roku 709 pred Kristom.                                          (Zdroj: ANCIENT ORIGINS)