Boh robí veľa zázrakov a dáva nám v živote rôzne znamenia. Tie nás
majú nasmerovať ďalej k tomu najdôležitejšiemu – k samému Ježišovi,
ktorý nám priniesol nový život. 
Dvadsiaty šiesty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom
Korneliom Novakom pod názvom „Skutočná viera“.

25.diel: „Najväčší div sveta„.

Pre Boha nie je žiaden zázrak nemožný a dosť veľký. Avšak to najväčšie, čo mohol urobiť,
čo sa ešte nikdy nestalo, bolo položiť život na kríži za celé ľudstvo. Veľa ľudí zomrelo, bolo
ukrižovaných, dalo svoj život za druhých. Túto situáciu však robí jedinečnou uvedomenie
si toho, kto na tom kríži za nás zomrel.

24.diel: „Život s Bohom„.

V Biblii je napísané, že keď bol Ježiš Kristus na našej Zemi, bol pokúšaný všetkými
možnými hriechmi rovnako ako my, ale dokázal im odolať a zomrieť bez poškvrny.
Ježišova túžba bola žiť v harmónii s Božou vôľou a rozhodol sa ju plniť. Vo chvíľach
najväčšieho pokušenia sa utiekal k Bohu a k modlitbe. 

23.diel: „Duch Svätý„.

Duch Svätý nie je len nejaká sila. Je to Božia prítomnosť v našom živote. Ježiš Kristus a
Boh k nám prichádzajú skrze Ducha Svätého, aby sme tak mohli s nimi žiť v osobnom
vzťahu a rozvíjať ho. 

22.diel: „Druhý príchod„.

V Biblii môžeme nájsť mnoho proroctiev. Niektoré z nich sa už naplnili, iné na svoje
naplnenie stále čakajú. S istotou však vieme, že Božie proroctvá platia naprieč dejinami.
Preto je pre nás ľahšie uveriť, že Boh sa vráti na túto Zem aj druhýkrát a tentokrát už naposledy.

21.diel: „Cirkev„.

Niekedy sa nestačíme diviť, koľko rôznych ľudí môžeme každý týždeň stretnúť v kresťanskom
zhromaždení. Ľudia, ktorí na prvý pohľad nemajú vôbec nič spoločné, spája niečo neviditeľné,
čo majú vo vnútri, vo svojom srdci – starosť o druhých a viera v Ježiša Krista.

20.diel: „Predsavzatia„.

Predsavzatia si dávame, pretože veľmi dobre vieme, že by to všetko mohlo byť oveľa lepšie.
Ale napriek tomu, že pre to urobíme maximum, po pár dňoch v našom úsilí poľavíme. Sú zákony,
ktoré sa ťažko prekonávajú. Môžeme s nimi bojovať, sami však nemáme šancu. Boh nám dáva
potrebnú silu niečo z toho pokoriť. Vypĺňa prázdne miesto po zlozvykoch, ktorých sa rozhodneme vzdať.

19.diel: „Barón  Prášil„.

Keď sa niektorých ľudí opýtate, ako sa majú, okamžite vám odpovedia, že skvelo. Ani na chvíľu
sa nad tým nezamyslia a vy viete, že ide o pózu. Nakoniec zistíte, že ich život je o totálnom chaose,
samote a beznádeji. Na prvý pohľad všetko vyzerá v poriadku, ale keď idete hlbšie, vidíte, čo všetko
je zle. Pritom nezáleží na tom, čo hovoríme svojmu okoliu. Dôležité je, že vieme, ako na tom sme,
dokážeme si to priznať a uvedomujeme si, že bez harmonického vzťahu s Bohom k zásadnému
zlepšeniu nedôjde.

18.diel: „Prosperita„.

V čom z historického pohľadu tkvie prosperita niektorých krajín, napríklad na severe Európy?
Okrem skvelého sociálneho systému, sú to štáty s dlhou kresťanskou tradíciou, ktorá pretrvala
dodnes. Ľudia hľadajú Boha a nechajú si meniť svoje životy, čo sa nakoniec odráža v celej spoločnosti.

17.diel: „Finančná kríza„.

Je finančná kríza skutočne finančná? Nezamieňame ju náhodou za morálnu? Myslíme si, že
viac peňazí by nám zaistilo lepší život, ten ale paradoxne na peniazoch až tak nestojí.

 16.diel: „Princíp žaby„.

Keď dáme žabu do kanvice s vodou a začneme ju zohrievať, žaba si zvykne na meniacu sa teplotu
a bude pomaly umierať. Rovnako je to aj s nami … sme schopní sa adaptovať na čokoľvek, nikoho
nezaujíma každodenné zlo. Z našej komfortnej zóny nás vyvedie len extrémna katastrofa. Božie
posolstvo nám hovorí, aby sme vyskočili z vriacej kanvice a neboli ako zvyšok spoločnosti.

15.diel: „Kríž„.

Ježiš Kristus za nás zomrel na kríži a prichádza k nám ako Duch svätý, aby s nami mohol žiť a
ukazovať nám praktický cieľ evanjelia. Máme šancu pozvať Ho do svojich životov. Nikdy nás
nebude nútiť, ale trpezlivo klope na dvere a čaká.

14.diel: „Boh je láska II.“

Vieme, že niekedy môže byť láska slepá, je plná emócií, citov, nevyspytateľnosti… Základom Božej
lásky je morálka – pozitívna povinnosť rozlišovať to dobré a správne. Božia láska sa nedá oddeliť
od morálky. Jeho prikázania vychádzajú  zo srdca, z Jeho lásky, z Jeho dobroty.

13.diel: „Boh je láska I.“

Načo Boh čaká? Prečo si už pre nás nepríde a nezmení konečne tento svet na lepšie miesto tak,
ako to sľúbil? Boh je láska. Keby nás donútil robiť len správne veci, určite by sme ich robili, ale
to by neznamenalo, že Boha milujeme. A On s nami chce žiť v harmónii, ktorú si zvolíme my sami.

12.diel: „Zmysluplný život“

Fenoménom dnešnej doby je okrem iného akási neopísateľná prázdnota, ktorú sa snažíme vyplniť
pachtením sa za vecami, ľuďmi, zážitkami. S poznaním, že Ježiš je život a že sa nedá ničím nahradiť,
si uvedomíme, že len On môže túto prázdnotu odstrániť.

 11.diel: „Boh prehovára“

Keď si kladieme otázky, dostávame na ne aj odpovede. Nie vždy rozumieme tomu, čo od nás Boh
chce a máme tendencie to spochybňovať. Boh stvoril celý vesmír za šesť dní, čo pre Neho nie je
problém, keďže je všemocný. Za žiadneho človeka však nemôže rozhodnúť, ako sa v danej chvíli
zachová. Boh k nám hovorí. Študujme preto Bibliu, počúvajme hlas Ducha Svätého a buďme verní
v maličkostiach. Potom si nás Boh bude môcť použiť tam, kde to bude potrebné.

 
10.diel: „Hodnota života“

Každý z nás si už snáď aspoň raz položil otázku, aká je hodnota nášho života. Odpoveď záleží na
tom, koho sa opýtame. Pre nášho Stvoriteľa máme jedinečnú hodnotu: sme originál, máme stále
rovnakú hodnotu, sme milovaní a sme potrební.

 
9.diel: „V šoku“

Niektoré výroky a verše v Biblii nám na prvý pohľad nemusia dávať úplný zmysel. Možno sme aj
v šoku z ich významu. Nechceme si predstavovať, aké je to triasť sa pred Bohom. Iná situácia však
nastane, ak by sme sa mali triasť pred Božou milostivou dobrotou a láskou, pred faktom, že Ježiš
Kristus za nás zomrel na kríži.

 8.diel: „Trest“

Každé porušenie zákona so sebou prináša zodpovedajúci trest. Niekedy väčší, inokedy menší.
Miera trestu sa odzrkadľuje v závažnosti previnenia. Možno máme tendencie v takých chvíľach
obviňovať Boha, že je krutý a nespravodlivý. Je potrebné si však uvedomiť, že to my sme krutí
práve vo chvíli, keď robíme niečo zlé a sme slepí voči Božej láske.

 7.diel: „Zachrániť život“

Akým spôsobom si môžeme zabezpečiť svoj život? Existujú na to nejaké pravidlá, či rady? Boh nám
v Biblii radí prostredníctvom desiatich prikázaní, ktoré sa neskôr dostávajú ešte ďalej v podobe
odkazu Ježiša Krista.

6.diel: „Božia milosť“

Azda by sme sa mohli domnievať, že keď môžeme počítať s Božou milosťou, je nám dovolené
absolútne všetko, pretože Boh predsa odpúšťa každý hriech. Áno, to je síce pravda, ale aby sme
dostali milosť, musíme najprv veľmi dobre pochopiť podstatu toho, čo sme urobili zle.

5.diel: „Nebo“

V Novom zákone sa dozvedáme, že pokiaľ chceme byť súčasťou Nebeského kráľovstva, máme sa
snažiť o svätosť. Nestačí však len robiť dobré veci, záleží predovšetkým na našej motivácii.

4.diel: „Baránok Boží“

Premýšľali ste niekedy nad tým, aký zmysel má to, že sa necháte pokrstiť vodou? Týmto sa predsa
hriechu nezbavíte! Ježiš Kristus ako Baránok Boží za nás zomrel, aby nám boli všetky hriechy
odpustené a my vyznávame túto potrebu práve symbolickým ponorením do vody, kedy priznávame
svoju hriešnosť.

 

3.diel: „Skrz-naskrz“

V Biblii sa píše, že len Boh nás pozná skrz-naskrz. Keď si uvedomíme, že existuje niekto, kto pozná
všetky naše myšlienky, fantázie a túžby, kto o nás všetko vie, sme stratení. Ale Boh prišiel, aby nám
odpustil a znovu nás našiel.

2.diel: „Život x smrť“

Boh nemá problém dať nám večný život hneď teraz. Bráni mu v tom ale prítomnosť hriechu.
Keby mal totiž vo večnosti existovať hriech, potom by sa život stal peklom. Ježiš Kristus žil
v harmónii s Bohom a zomrel za naše hriechy. Pre nás je to nádej, že strach zo smrti nahradí
istota vzkriesenia a večnosti.

1.diel: „Je Boh spravodlivý?“ 

Všetkých nás už asi niekedy napadla otázka, ako je možné, že Boh na svete dopúšťa toľko zla a
nijako nezasiahne. Prečo dovolí všetkým zlým ľuďom, aby si robili čo chcú a ničili životy druhých?
Za úvahu však stojí, podľa akých kritérií by mal Boh rozhodovať o tom, kto je dostatočne dobrý a
kto dostatočne zlý, a v ktorej kategórií by sme sa ocitli my.