„Posolstvo troch anjelov a poslanie cirkvi“ 

 

Prednášky pre tento rok sa nesú pod názvom: Posolstvo troch anjelov a poslanie cirkvi. Počas tohto modlitebného týždňa sa sústredíme na posolstvo troch anjelov zo Zjavenia 14,6-12, stredobodom ktorého je Ježiš Kristus a jeho spravodlivosť. Ježiš túži, aby bol náš život v dokonalom súlade s jeho životom. Teraz je čas, aby sme sa venovali skúmaniu tohto posolstva, s otvoreným srdcom sa modlili za Božie vedenie a odovzdali sa Bohu so slovami: „Pôjdeme a budeme zvestovať posolstvo troch anjelov.“ Nech nám Boh počas tohto celosvetového modlitebného týždňa bohato požehná.

Stretnutia modlitebného týždňa budú  spoločné pre Trnavu, Sereď a Piešťany. Budú prebiehať v modlitebni v Trnave vždy o 18:00 hod. Taktiež bude možnosť pripojenia sa prostredníctvom video kontaktu: https://meet.jit.si/modlitby_TTSRPN. Prednášky MT 2021 v elektronickej verzii si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2021/09/Prednasky-MT-2021-Advent_08_21_SK.pdf