Text piesne č.12 

      1. Na tvoje diela, Bože, keď sa dívam, všemocným slovom krásne stvorené, 

          úprimný obdiv nikdy nezakrývam, vďaku ti vzdávam, spievam nadšene.

Ref.: Chcem, Tvorca môj, to obeť chvály niesť, si všemocný a dobrý Pán,

          za všetky dary, múdrosť tvojich ciest, rád vždy ti vrúcnu chválu vzdám.

      2. Kvitnúcou lúkou rád vždy prechádzam sa, keď vtáčí spev mi k uchu zalieta,

           uchvátiť vie ma krehká, nežná krása, v ktorej je múdrosť tvoja ukrytá.

Ref.:

      3. Na milosť tvoju spoľahnúť sa môžem, zárukou spásy golgotský je kríž.

           Ty miluješ ma, dobrotivý Bože, smiem veriť, že mi viny odpustíš.

Ref.:

      4. Milosti čas, čo dopriavaš, sa kráti, Syn tvoj už príde ako kráľov Kráľ.

          Tak, ako sľúbil, čoskoro sa vráti, kiež vtedy vítať smiem ho piesňou chvál.

Ref.: