Morris L. Venden: Moderné podobenstvá

160 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz. Advent Orion Vrútky.

Spojenie neznámeho so známym je pointou podobenstva. Keď Ježiš hovoril o abstraktných ideách, ako viera, láska či Božie kráľovstvo, začínal práve takto: „Kráľovstvo nebeské je ako…“ Morris Venden vie, že aj dnešní ľudia milujú podobenstvá, pretože vďaka nim sa nebo stáva súčasťou ich sveta...

Morris L. Venden: Zázrak obrátenia

152 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz. Advent Orion Vrútky.

Učenie o zázraku obrátenia borí všetky falošné nádeje, na ktorých stavajú mnohí kresťania. Zároveň ukazuje, že existuje iná, lepšia cesta. Ničí vzdušné zámky, ale dáva novú a živú nádej. Každému z nás hovorí: „Musíš sa znovu narodiť. Môžeš byť novým človekom. Môžeš sa stať dieťaťom Božím a deliť sa o jeho dokonalú a svätú podstatu.“ Autor v tejto knihe používa nielen svoje texty, ale i texty ďalších autorov, aby vysvetlil, čo znamená obrátenie a znovuzrodenie do viery. 

Morris L. Venden: Láska, manželstvo a spravodlivosť z viery

84 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz. Advent Orion Vrútky.

Komunikácia je základom partnerského vzťahu. Ak ho chcete rozvinúť, nesmie vám chýbať komunikácia vertikálne s Bohom ani horizontálne jedného s druhým. Toto je tajomstvo úspešného kresťanského manželstva. Keby partneri po svadbe spolu hovorili aspoň toľko ako pred ňou, bolo by oveľa viac šťastných domovov. Autor uvažuje o 8h hlavných oblastiach, v ktorých zlyháva komunikácia v manželstve. Ukazuje, že v nich môže zlyhať aj náš vzťah s Bohom. Úzka podobnosť medzi manželstvom a duchovným vzťahom človeka s Bohom je pozoruhodná. To, čo utvára dobrý vzťah jedného človeka s druhým, formuje aj vzťah človeka s Bohom. Rovnako problémy, ktoré rozkladajú manželstvo, môžu zničiť aj duchovný život.

Morris L. Venden: Si pripravený?

Prednášky o ospravedlnení z viery pod názvom „Si pripravený?“ od syna Morrisa L. Vendena