Koľkými dverami denne prechádzame?
Niečo opúšťame, niekam smerujeme.
Ráno dvere domu s túžbou,
aby veci v práci išli cestou hladkou.

Marketov dvere nás samé vítajú
akcie, zľavy hojne nám núkajú.
Dvere ambulancie otvárame v nádeji,
že hádam naše telo diagnózu netají.

Po náročnom dni dvere domu otvárame
tešíme sa, že súkromie, pokoj nachádzame.
V zbore tiež prechádzame dverami,
aby sme sa zvítali s bratmi, sestrami.

Rýchlo sa rozletia dvere radosti,
keď dobrou správou potešíme hostí.
Niektoré dvere sa otvoriť obávame
s čím, s kým sa za nimi stretneme.

A potom sú dvere, ktorých sa nevieme fyzicky dotýkať
o to silnejšie ich pohyb vieme prežívať.
Ako: dvere srdca, priateľstva, porozumenia, lásky
ak vŕzgajú, robí nám to veru vrásky.

Mnohými dverami sme tento rok prechádzali,
niektorými rýchlo, inými pomaly.
Ďakujeme Ti, Pane, za všetky správne dvere,
ktoré si pomáhal otvárať
a v našich životoch Tvoje túžby dávne napĺňať.
Vďaka za dvere modlitby – pokánie, pokora
spája nás to s Tvojím Duchom zhora.

Odpusť nám, Pane, keď sme Tvoju vôľu na svoj obraz menili
a tým ju duchovných krás zbavovali.
Ďakujeme aj za dvere, ktoré zatvorené zostali
a tým nás od zlého počas roka ochránili.
Za dvere, ktoré otvoril Pán Ježiš ďakujeme – tie do večnosti
radosťou dokáže rozohriať i staré kosti.

Prosím, i v Novom roku nech Boh otvára pre nás dvere milosti
a chráni nás od duchovnej lenivosti.
Nech čo najčastejšie zatvárame dvere svojej izbičky,
aby sme v pokore otvorili svoje srdce pokolenačky.

Nech túžime ráno, večer vojsť, Pane, cez Teba
a urobíme si úprimnú s Tebou inventúru seba
Pomôž nám vynosiť cez dvere, čo nepatrí do srdca,
nech každodenne vyhodíme to do zberného vreca.
Nech si uvedomíme, že ľahšie je prechádzanie,
keď ešte pred dverami darujeme odpustenie.

Dlho sa nedajú tie správne dvere otvoriť?
Hoci vieš, že skrývajú odpovedí niť?
Buď trpezlivý, neprestávaj sa pokúšať
Pán Ježiš bude pri Tebe verne stáť.

 

Myslíš, Ten, čo celý vesmír stvoril,
by správne dvere vo svoj čas neotvoril?
Nech zborové dvere sú pre všetkých otvorené
a srdcia Tvojou láskou zapálené.
Nech počujeme klopkanie a Tvoj tichý hlas,
ku ktorým dverám kedy voláš nás.

Pán Ježiš prešiel posledný deň na Zemi dverami toľkými,
aby bol ukrižovaný a uložený za dverami kamennými.
Ani smrť pred Bohom nemá dosť pevné dvere,
keď Duch Svätý pomáha tvojej viere.

.

Nech v tomto Novom roku stotožníme sa
s Božími túžbami, Jeho časom,
aby vošli sme „DVERAMI privítať KRÁĽA 12 BRÁN“,
čo volá sa JA SOM.