kríž   (inšpirované Allison Sauceda, Ohio,USA, Centerville)

Poď sa so mnou prejsť, ja poviem ti niečo
možno pochopíš, kým teraz som a prečo.

Volám sa Peter. Poviem priamo: zbabelcom som bol
nevedel som ešte o tom, keď s Ježišom som jedol.

S priateľmi sme s ním sedeli pri stole, teraz viem, že naposledy,
vtedy totiž začali sa posúvať tých strašných udalostí ľady.

Pán rozprával o tom, čo nás všetkých postretne
a tomu horkému poháru hriechu že neunikne.

Dostal som od Neho láskavé upozornenie,
že ten Zlý hovorí mojej viere „Nie!“

Pán ma svojimi modlitbami, milosťou podržal,
aby som lásku k Nemu, vieru v Neho nestrácal.

Priamo som Mu povedal: „Milujem Ťa viac ako hocikto
a preukázať, tak ako ja, Ti to nevie asi nikto.

Lebo ja som odhodlaný s Tebou ísť i do väzenia,
nezľaknem sa, a to viem isto, ani smrti trápenia.“

So smutným pohľadom povedal mi Ježiš,
že život odhalí mi ešte veľa môjho srdca skrýš.

Budem sám prekvapený, „Nepoznám ho“ že vraj poviem
dokonca až 3x ho pred ľuďmi zapriem.

JA?! TO SA MÝLI!!!

Som s Ním od začiatku jeho slúženia
a dobre som počúval všetky jeho kázania.

Po vode som k Nemu išiel v búrky čase
a niečo som sa naučil i o pšeničnom klase.

Určite nezradím! To je hlúposť, nezmysel!
Niečo o sebe som predsa vedel.

Vedel som, poznal som, študoval som, kým…

Dievča pri ohni ma v žiare zahliadlo
a Ježišovým priateľom ma nazvalo.

Ďalší muž tiež potvrdil, že s Ježišom som bol,
galilejský prízvuk moju reč celkom prenikol.

Povedal som dievčaťu jasne: „Nepoznám.“
Mužovi som zakričal: „Kdeže, som tu sám!“

Odmietol som i tvrdenia človeka tretieho
a vtedy sa striasol z hlasu kohútieho.

Tej noci odsúdil Ježiša súd skorumpovaný, zradný,
aby na ďalší deň bol vysmievaný a bičovaný.

Niesol svoj kríž na smrť strápený ulicami
v myšlienkach bol stále so všetkými nami.

Ukrižovaný zašepkal, že „Dokonané dielo je!“
a vtedy práve začalo uzdravovanie moje.

Pretože Ježiš naozaj z mŕtvych vstal,
aby ma svojou slávou raz objal.

Zaplatil za mňa tak nesmiernu cenu,
aby zmyl zo mňa všetku odpornú vinu.

Už vieš: moje meno je Peter A SOM ZACHRÁNENÝ!

Ver, že aj keď si zlyhal, aj ty môžeš byť spasený.