V dňoch 10. – 16. 2. 2019 prebehol modlitebný týždeň kresťanského domova CASD. Br. Radomír Jonczy, vedúci oddelenia KD domova pri Česko-Slovenskej únii CASD, pripravil v spolupráci s odborníkmi z CASD na rodinnú problematiku prednášky modlitebného týždňa KD  pod názvom

ZABIJACI MANŽELSTVA
a ako sa pred nimi chrániť
”.

Viac informácií  TU.

1. diel: Poruchy komunikácie 

V mnohých našich vzťahoch to niekedy môže poriadne „škrípať“. Prečo? Na vine často býva vzájomná komunikácia. Hovorím tak, aby ma ten druhý bol schopný počúvať? Nerobím často z „komára somára“? 

Jindřich Černohorský sa zhovára so vzťahovým poradcom Jánom Dymáčkom.

2. diel: Povahová nezrelosť

Povahová nezrelosť môže byť pre manželstvo tým najväčším „zabijakom“. Mnoho ľudí vyrastá v neuplných rodinách, a tak sa pod vplyvom „nedospelých dospelých“ v niektorej oblasti svojho vývoja zastavia v detskom veku… a žiť s niekym, kto sa chová alebo komunikuje ako dieťa, môže byť veľmi ťažké.

Jindřich Černohorský sa zhovára s psychologom a manželským a rodinným poradcom Josefem Hrdinkou, Ph.D.

3. diel: Porovnávanie, očakávania, manželia sami

Čím je to, že sa z lásky tak ľahko môže stať ľahostajnosť? Čím to je, že sa z obdivu stanu výčitky? A kde je pes zakopaný, keď tí druhí sú zaujímavejší, pozornejší, lákavejší – skrátka lepší?  

Jindřich Černohorský sa zhovára so vzťahovou poradkyňou Mgr. Milenou Mikulkovou. 

4. diel: Závislosti

Jedným zo „zabijakov“ manželstva je aj závislosť, ako „smrtiaci dôsledok života s prázdnym hrnčekom lásky“. Všetci potrebujeme dovoliť láske, aby nás premenila na ľudí citlivých, živých a milujúcich. Ako to dosiahnuť?  

Jindřich Černohorský sa zhovára s kazateľom CASD a hlavným koordinátorom NTM Petrem Adame.💔

5. diel: Kohabitácia

Existuje nejaký „zabiják“, ktorý sa postará o rozklad nášho manželstva ešte pred tým, než toto vzťahové puto vôbec vznikne? Nakoľko dokáže pevnosť vzťahu ovplyvniť partnerské spolužitie pred manželstvom?   

Jindřich Černohorský sa zhovára s manželský poradcom Mgr. Radomírem Jonczym.💔

6. diel: Znižovanie hodnoty partnera

Jedným z ďalších dôležitých „zabijákov“ manželstva je znižovanie partnerovej hodnoty. Druhému dokážeme veľmi silno ublížiť, pretože vieme, kam presne udrieť, kde je ten druhý najviac zraniteľný. Ako sa naučiť vidieť svojho partnera s láskou, vidieť na ňom to lepšie a milosrdne vysvetľovať to horšie.💓   

Jindřich Černohorský sa zhovára so vzťahovým poradcom Mojmírom Varáčom.