V poslednej dobe stále viacej ľudí premýšľa o hlbších témach našej existencie – aký je zmysel nášho života, kam smerujeme a čo nám môže ponúknuť budúcnosť. Pri takomto premýšľaní, sa ale ťažko môžeme vyhnúť otázkam nášho pôvodu a vzniku. To, či sme výsledkom úplnej náhody alebo výsledkom zámeru a plánu úžasnej inteligencie, ovplyvňuje nielen naše premýšľanie o týchto témach, ale aj celý náš život, naše postoje, našu budúcnosť. Biblia nás s touto inteligenciou zoznamuje a my sme uverili, že tým Tvorcom a Stvoriteľom je Boh, ktorý sa sám nazýva našim Otcom a všetkým, čo robí, nás ubezpečuje o svojej nepodmienenej láske k nám. Mnoho ľudí má ale pocit, že evolučná teória jednoznačne vyvrátila možnosť Stvoriteľa. Je to ale skutočne tak?Potvrdzujú vedecké objavy jednoznačne náš náhodný vznik? Môžeme napriek tomu veriť biblickej správe o Boží stvoriteľskej moci a činu? Má tato viera racionálny základ?

Pokiaľ vás tieto témy zaujali, srdečne vás pozývame, aby ste využili príležitosť sledovať diskusné stretnutie ACHILLOVE PÄTY EVOLÚCIE – náhoda alebo zámer – smer, ktorý mení náš život ktoré práve tieto otázky bude otvárať. Využite možnosť sledovať priamy prenos tejto diskusie, s možnosťou klásť jednotlivým hosťom otázky v sobotu 27. marca od 14:00 hodiny na online odkaze https://youtu.be/y0SrGD-rtDI

 Stretnutie je určené pre všetkých

  • ktorých tieto otázky zaujímajú
  • ktorí v týchto témach majú svoje vlastné otázniky
  • ktorí by radi dobre odpovedali ľuďom, ktorí sa ich na toto budú pýtať

 Hosťami stretnutia sú:

  • RNDr. Jarmila Králová, CSc. a Mgr. Pavel Kostečka Ph.D., budú hovoriť o vedeckých objavoch, o ktoré sa opiera evolučná teória a o tom, či správa o stvorení je vedecky vyvrátená
  • Oldřich Svoboda, Th.D., bude hovoriť o teistickej evolúcii a jej zlučiteľnosti so správou Biblie
  • Radim Passer a Mgr. Libor Votoček, budú hovoriť o projekte „Achillove päty evolúcie“, ktorý má potenciál otvoriť diskusiu o našom Tvorcovi pre bežných ľudí

Hostiteľom je Jan Libotovský,  vedúci odd. evanjelizácie ČS CASD a koordinátor misie pri ČSU, ktorý bude klásť otázky.

Súčasťou prenosu bude aj diskusia, do ktorej budete môcť vstúpiť svojimi otázkami položenými prostredníctvom chatu alebo e-mailovej adresy: misie@casd.cz

Celý program si bude možné pozrieť na uvedenom odkaze aj neskôr zo záznamu.