Prednášky

Príbehy Veľkej noci – Veľké víťazstvo

Veľká noc, ktorá zrazu prišla zo soboty na nedeľu, sa zmenila na ráno. 🌅 Prvé lúče dopadli do otvoreného hrobu, no zosnulé telo už bolo preč. To, čo teraz čaká učeníkov, zmení priebeh dejín …

Príbehy Veľkej noci – Veľké ticho

Mŕtve telo zavinuté do plátne potvrdzovalo, že ten veľký vizionár z Galilei bol skutočne mŕtvy. Týmto smutným Ježišovým koncom začala sobota, najslávnostnejší deň týždňa. Teraz však sláviť nebolo čo. Nad ukrižovaním Ježiša Krista sa vznášal jeden veľký otáznik. Medzi učeníkmi zavládlo sklamanie…

Príbehy Veľkej noci – Veľká obeť

Nastal Veľký piatok. Veľký zlom v príbehu toho slávneho galilejského Ježiša z Nazareta a jeho žiakov. Ježiš Kristus bol odsúdený, ukrižovaný a pochovaný. Od tejto chvíle už nič nebude také ako predtým…

 

ONLINE DISKUSIA ACHILLOVE PÄTY EVOLÚCIE

V poslednej dobe stále viacej ľudí premýšľa o hlbších témach našej existencie – aký je zmysel nášho života, kam smerujeme a čo nám môže ponúknuť budúcnosť. Pri takomto premýšľaní, sa ale ťažko môžeme vyhnúť otázkam nášho pôvodu a vzniku. To, či sme výsledkom úplnej náhody alebo výsledkom zámeru a plánu úžasnej inteligencie, ovplyvňuje nielen naše premýšľanie o týchto témach, ale aj celý náš život, naše postoje, našu budúcnosť. Biblia nás s touto inteligenciou zoznamuje a my sme uverili, že tým Tvorcom a Stvoriteľom je Boh, ktorý sa sám nazýva našim Otcom a všetkým, čo robí, nás ubezpečuje o svojej nepodmienenej láske k nám. Mnoho ľudí má ale pocit, že evolučná teória jednoznačne vyvrátila možnosť Stvoriteľa. Je to ale skutočne tak?Potvrdzujú vedecké objavy jednoznačne náš náhodný vznik? Môžeme napriek tomu veriť biblickej správe o Boží stvoriteľskej moci a činu? Má tato viera racionálny základ? More >

M. Fulier: Štúdium biblických kníh starého zákona – 1.-12. časť

www.podpovrchom.sk

12 – Uzdravenie Námana

Náman dostáva od proroka čudné pokyny k uzdraveniu z malomocenstva. Síce o tom nevedel ale bolo v nich skryté posolstvo ako získať večný život. Naviac malo toto posolstvo univerzálnu platnosť. Rozlúštime ho spoločne a zamyslime sa či aj nám netreba ísť cestou Námana, aby sme prišli k uzdraveniu od malomocenstva zvanom hriech.

.. 34:51 More >

Jedine vierou (6 videí z teologickej konferencie)

Konferencia JEDINE VIEROU sa uskutočnila v nedeľu 17.02.2019 v Banskej Bystrici. Organizovalo ju SZ CASD v spolupráci s Adventistickým teologickým inštitútom Česko-Slovenskej únie CASD. TU a TU

  • ThDr. Jiří Moskala, PhD., dekan teologickej fakulty Andrewsovej univerzity v Michigane, USA,  hovoril o ospravedlnení z viery.
  • János Cserbik, B.A., a István Stramszki, M.A., kazatelia CASD v Maďarsku, hovorili o perfekcionizme v odštiepeneckých hnutiach (KERAK).
    .

ThDr. Jiří Moskala, PhD.: Abeceda ospravedlnenia z viery: „Späť k základom!“ (1/6)

.. 1:05:04 More >

Pod povrchom – online štúdium knihy Zjavenie Jána

.. 33:24
More >

31.10.2017: 500. výročie reformácie

Martin Luther (1483–1546) sa postavil proti kupčeniu s Božou milosťou a 31.10.1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 95 téz proti predaju odpustkom. Viac o Lutherovi a dejinách reformácie si môžete prečítať TU a tiež v 7. a 8. kapitole knihy E. Gould Whiteovej_Veľký spor vekov.

Ako je to s vierou a skutkami? Môžeme si spasenie kúpiť, prípadne zaslúžiť? Prečítajte si príhovor Douga Batchelora pod názvom Abrahámova viera (prípadne si ho v angličtine pozrite TU – 58:29, dajú sa zapnúť anglické titulky): More >

Kornelius Novak: Dôkaz o Bohu (26 prednášok)

Boh robí veľa zázrakov a dáva nám v živote rôzne znamenia. Tie nás
majú nasmerovať ďalej k tomu najdôležitejšiemu – k samému Ježišovi,
ktorý nám priniesol nový život. 
Dvadsiaty šiesty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom
Korneliom Novakom pod názvom „Skutočná viera“.
More >

M. Riečan: Staroveké ríše v proroctvách Biblie

marek riečan

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história. Vo svojich prednáškach konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. More >