marek riečan

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história. Vo svojich prednáškach konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. More >