marek riečan

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história. Vo svojich prednáškach konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie.

Prednášky br. Mareka Riečana otvoríte kliknutím na ich názov:

.

.

  1. Babylon – mesto bohov
  2. Edom a skalnaté mesto Petra
  3. Feničania – vládcovia morí
  4. Filištínci – železní vojaci
  5. Chetiti – zabudnutý národ
  6. Kráľovná zo Sáby

staroveké ríše v proroctvách biblie