Získavaš ju z vodovodu, či zo studne?
Máš ju v džbáne, či vo fľaši na dne?
Preteká ti rukami, keď sa ráno v zhone umývaš,
plníš svoje povinnosti a túžbami ich prepletáš.

Jedno je či značkové ,drahé, či sekáčové oblečenie,
v mladšom i staršom skrýva sa po duchovne chvenie.
Tvoj život sa k stretnutiu s NÍM pri studni uberá,
je to dôležitá chvíľa, ktorá….

Ak si kamennú studňu predstavíme
a v priestore sa presunieme,
budeme súčasťou stretnutia Boha s človekom
v Samárii v čase obednom.

Tvoj život sa k stretnutiu s NÍM pri studni uberá,
je to dôležitá chvíľa, ktorá
ukáže ti – život je tu taký, aký je,
vsúva ti hriechu, potu kropaje

a ty chodíš a nesieš tie bremená,
akoby ani nebola šanca iná.
Toľko dní, rokov, chodí ona po vodu,
kým nezažije túto príhodu.
Zastal tam čas pri tej studni?
Je to úplne iné ako všedné dni
To isté miesto, bežný čas…
Kto pridal toľko duchovných krás?
PÁN JEŽIŠ prosbou, že napiť sa potrebuje
rozhovor Samaritánke pri studni daruje.
Pozná ON srdce jej, moje, tvoje,
minulosti rôzne vnútorné boje.
Naše počiny, strachy, úskalia,
čo v živote nás hriešnych zavalia.

Tvoj život sa k stretnutiu s NÍM pri studni uberá,
je to dôležitá chvíľa, ktorá….
ponúka viac ako bežné H2O,
záleží na tom, či ideš do toho!
Recept je Boží – už od stvorenia živá voda, nádej očistenia,
ponúknutý dar vykúpenia.
Mení náš život tu a teraz,
si pred NÍM nahý bez príkras.
Číta tvoju minulosť naspamäť,
pripravený pomôcť ti hneď.

Tvoj život sa k stretnutiu s NÍM pri studni uberá,
 je to dôležitá chvíľa, ktorá….
ponúka: napiť sa živej vody smieš,
keď v úprimnosti k Nemu pristupuješ.
Vždy je ochotný rozhovor s tebou viesť,
krčahy tvojej viny ti pomôcť niesť.
Šepká: „Čo to na sebe máš?
Kam sa to v živote uberáš?
Spálim tvoje rúcho roztrhané, špinavé
Pripravil som ti na mieru šité, čisté
Pri krste chcem ti ho z lásky darovať,
nanovo každý deň živou vodou Svätého Ducha obmývať.

STVORITEĽ V SYNOVI nám daroval seba,
aby sme s NÍM dočiahli neba.
Tak počúvaj JEHO hlas! To jediné treba