Hudba

Blíž Tebe, Bože môj (pieseň)

... 03:51

Slyš, Pane, prosbu mou (pieseň)

.. 4:34

Mária, vedela si to? (pieseň)

mary-did-you-know_miniatura-150x150

„Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského
mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo
meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku
nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná
medzi ženami! A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký
to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť
u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Ten
bude veľký a bude sa volať  Synom Najvyššieho.“
(Lk 1,26-32)

More >

Haleluja (pieseň)

Haleluja” znamená “Chváľte Hospodina” alebo “Chváľte Pána”.

Pozrite si pieseň s týmto názvom s textom od Leonida Agutina v podaní kvartetu detí. Zaznela v televíznej súťaži «Golos deti» – video TU. Je oslavou Boha – Stvoriteľa a vyjadrením vďačnosti za jeho dary. More >