Nezaradené

M. Fulier: Štúdium biblických kníh starého zákona

02 – Chodenie s Bohom 

Málokto vie, že Enochom sú nazvané dve biblické postavy z dvoch rozličných rodokmeňov. Čo nám chce Biblia ich životným príbehom povedať? Čo predstavuje Enochovo chodenie s Bohom z pohľadu hebrejského jazyka? Ako nám pomôžu starozákonné texty porozumieť tomuto výrazu?


 

Požehnaný nový rok 2019

Obyčajní ľudia (zamyslenie)

Keď sa Joni Eareckson spýtali:

Kto ti najviac pomohol,
keď tvoje utrpenie dosiahlo vrchol?

Odpovedala: „Po mojom úraze pri skoku do vody, keď som zostala ochrnutá, som najväčšmi zo všetkého hľadala lásku… More >

Mária, vedela si to? (pieseň)

mary-did-you-know_miniatura-150x150

„Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského
mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo
meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku
nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná
medzi ženami! A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký
to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť
u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Ten
bude veľký a bude sa volať  Synom Najvyššieho.“
(Lk 1,26-32)

More >